شیر برقی آسکو

محصولات آسکو

خرید شیر برقی آسکو سری 210

شیر برقی آسکو سری 210

ASCO solenoid valve 210

شیر برقی ASCO™ 2/2
سری 210
عملکرد پیلوت، دیافراگم آویزان، 3/8 اینچ تا 1/2 اینچ

خرید شیر برقی آسکو سری 327

شیر برقی آسکو سری 327

ASCO solenoid valve 327

شیر برقی ASCO™ 3/2
عملکرد مستقیم، جریان اصلی
پاپت متعادل

خرید شیر برقی آسکو سری 551

شیر برقی آسکو سری 551

ASCO solenoid valve 551

شیر برقی تک/دوگانه (عملکرد تک/بیستابل) – کارکرد پیلوت
بدنه آلومینیومی – 1/4 اینچ و 1/2 اینچ

خرید شیر برقی آسکو سری 256

شیر برقی آسکو سری 256

ASCO solenoid valve 256

شیر برقی ASCO™ 
سری 256
سوپاپ – عمل مستقیم، 1/4 اینچ تا 1/8 اینچ

خرید شیر برقی آسکو سری 353

شیر برقی آسکو سری 353

ASCO solenoid valve 353

برنامه های  جمع آوری گرد و غبار
ترکیب جریان بالا
عمر طولانی

خرید شیر برقی آسکو سری 262

شیر برقی آسکو سری 262

ASCO solenoid valve 262

فشار عملیاتی بالا
انطباق با RoHS